Page 2 - limba-romana-pentru-minoritati-brosuri-manuale-clasa-V
P. 2

limba Și literatura română


                      Ministerul Educației
      5
        LIMBA ȘI
      CLASA A V-A LITERATURA         Manual
        ROMÂNĂ               pentru clasa
                           a V-a
        PENTRU ȘCOLILE ȘI SECȚIILE
        CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ
      LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ȘCOLILE CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ C ORINT
        Maxim Andreia-Nicoleta
        Kibédi Nemes Ildikó
        Militar Adela
        Bărbos Liana-Cecilia

        LO GIST IC


           DESCARCĂ      Vezi MANUALUL
          MANUALUL PDF      DIGITAL    Cine sunt autorii?
    MAXIM ANDREIA-NICOLETA – profesor           MILITAR ADELA – profesor gradul I (Liceul Național
    gradul I (Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad),  de Informatică Arad), metodist, membru din 2007 în
    doctor în filologie, metodist, membru în Consiliul  consiliul consultativ al disciplinei la nivel județean,
    consultativ al disciplinei, fost inspector școlar pentru  coordonator din 2005 al cercului pedagogic din
    Limba și literatura română și discipline pedagogice;  municipiul Arad, formator național CPEECN și formator
    fost inspector responsabil de Monitorizarea programelor  regional CRED, coautor de auxiliare didactice și autor de
    privind accesul la educație, expert RED în cadrul   subiecte pentru Olimpiada de limba și literatura română
    proiectului CRED, formator național CRED și CPEECN,  la nivel județean și național.

    autor de articole de specialitate.
                               BĂRBOS LIANA-CECILIA – profesor gradul I
    NEMES ILDIKÓ – profesor gradul I (domeniul de     (Liceul Teoretic „Bathory Istvan”, Cluj-Napoca),
    cercetare - utilizarea gramaticii contrastive prin jocuri  doctor în Filologie, stagii de formare în pedagogia
    didactice și exerciții de comunicare); a organizat șase  modernă şi alternative pedagogice, expert RED în cadrul
    ani la rând, în județul Harghita, concursul de limbă și  proiectului CRED, formator național CRED, membru în
    comunicare Să comunicăm jucându-ne!,         comisii de organizare a unor concursuri și olimpiade

    pentru elevii de etnie maghiară.           școlare, activitate ce a implicat şi elaborarea de subiecte.
   1   2   3   4